วิธีการสั่งซื้อสินค้า

• เมื่อเลือกสินค้าที่ท่านต้องการซื้อแล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ” เพื่อทำการสั่งซื้อ

• ตรวจสอบรายการสินค้า และสามารถเลือกเพิ่มหรือลดรายการสินค้า หรือปรับแก้ไขจำนวนสินค้า โดยหลังจากปรับแก้ไขเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “อัพเดท” สำหรับท่านที่มี Promotion Code สามารถกรอก Code และกดปุ่ม “ใช้ ” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อ”

• กรอกรายละเอียดที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าและที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

• เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

• การสั่งซื้อสินค้าของท่านเสร็จสมบูรณ์

• หลังดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ระบบจะทำการส่งอีเมล์ชี้แจงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า

shares